Steeds vaker voeren wij in loopbaancoaching gesprekken over ‘Wáár wil je werken?’ in plaats van over ‘Wát wil je doen?’ Mensen vinden hun werk vaak nog wel leuk, maar de werkomgeving staat ze tegen. Dit heeft te maken met onderwerpen als de omgang met elkaar, gezien en gehoord worden, ruimte krijgen etc. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die hier in toenemende mate aandacht voor hebben. Er valt echter nog veel terrein te winnen.

Autonomie en ruimte

Hetzelfde werk kun je op vele plaatsen doen, zeker in deze tijd. Waarom zou je dan blijven zitten in die omgeving waarin je alleen maar ongelukkiger wordt. Sterker nog, wij spreken steeds vaker mensen die zeggen: ‘Ik moet wel als zelfstandige gaan werken, want ik ben niet geschikt om in een organisatie te werken.’ Dit zijn mensen die hard willen en kunnen werken, die beschikken over veel kwaliteiten en ervaring. Mensen waar organisaties heel blij mee zijn. Ze voelen zich echter gevangen in de keurslijven die worden opgelegd en de manier waarop er binnen organisaties met medewerkers wordt omgegaan. Zij weten dat ze niet alleen prettiger, maar ook productiever en beter werken als ze meer ruimte en autonomie ervaren. En… Nee, dit zijn niet alleen de jonge mensen. Ze zijn van alle leeftijden.

Oog hebben voor de achterdeur

Behoud van medewerkers is het nieuwe recruitment. We lezen het overal. Niet voor niets. Er wordt veel geld, energie en aandacht besteed aan het binnenhalen van die ene persoon. De voordeur staat wagenwijd open. En, zoals we hierboven (en ook elders) kunnen lezen, de achterdeur staat intussen nog veel verder open.

Organisaties die oog hebben voor hun achterdeur en die deze slechts op een kier weten te houden, zetten daarmee als vanzelf hun voordeur verder open. Medewerkers die zich prettig voelen in een organisatie zijn niet alleen productiever. Ze zijn ook nog eens de beste ambassadeurs die je maar kunt hebben voor het aantrekken van nieuwe mensen. Waar zou jij gaan werken als je de keuze hebt? Bij het bedrijf dat zelf roept dat het er zo fijn werken is of bij het bedrijf waarover je vrienden altijd zo enthousiast vertellen? Bij het bedrijf dat in een enorme wervingscampagne zichzelf op de borst slaat of het bedrijf dat oprecht geïnteresseerd lijkt te zijn in jou.

Oprechte interesse

Juist! Laten we daar eens mee beginnen: met oprechte interesse. Begin gewoon eens klein, met het stellen van vragen. En luister dan ook echt naar het antwoord. Begin niet met oplossingen of anderszins. Gewoon goed luisteren, met de houding van verwondering. Vervolgstappen komen dan vanzelf. Voer intern de gesprekken die wij als loopbaancoaches voeren ‘Waar wil je werken? Wat vind je belangrijk in de omgeving waarin je werkt?’ Wat kunnen we doen om die omgeving (nog meer) te creëren?’

Veel organisaties zijn bang dat er dan een soort chaos ontstaat. Niets is minder waar. Bij organisaties die wij ondersteunen in een veranderende aanpak van gesprekken, blijkt onder andere de motivatie, betrokkenheid en werkbeleving van medewerkers te verbeteren. Dit stralen zij niet alleen uit naar elkaar, maar ook naar buiten.