Een bila, een tweewekelijks overleg, een één-op-één of een routine…..

Elke organisatie kent wel de terugkerende gesprekken tussen leidinggevende en medewerker om te horen “hoe het ervoor staat”, al dan niet volgens een vaste agenda. Regelmatig krijgen wij van leidinggevenden te horen dat dit gesprek niet altijd als zinvol bestede tijd wordt ervaren en het zelfs ook vaak als eerste wordt afgezegd of verplaatst wanneer de werkdruk te hoog wordt. Erg zonde want juist deze gesprekken zijn heel nuttig. Daarnaast heeft ook niet elke medewerker behoefte aan hetzelfde type gesprek. Voor de ene medewerker geldt dat de inhoudelijke problemen binnen een project op dat moment actueel zijn. Iemand anders is juist bezig met haar/zijn ontwikkeling.

Hoe kun je er nu voor zorgen dat dit moment zinvol besteed wordt? Door als leidinggevende te sturen op nut zorg je ervoor dat het gesprek altijd van toegevoegde waarde is. Dit kun je onder andere doen door een medewerker voorafgaand aan het gesprek één van de volgende vragen te stellen: “Wat zou er nuttig voor je zijn om te bespreken?” of “Waaraan zou je achteraf merken dat dit gesprek je iets heeft opgeleverd?”. Je zult zien dat wanneer je gaat sturen op nut, dit overleg veel meer gaat opleveren, zelfs (of juist) als je maar heel even tijd hebt.