In veel organisaties gaat de gesprekscyclus ‘op de schop’. Een goede ontwikkeling vinden wij. De visie is gaandeweg veranderd, mensen zijn veranderd, de omgeving verandert en dit vraagt om een nieuwe manier van gespreksvoering. Met thema’s als een Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid is er veel aandacht voor het stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling. Niet zo gek dus dat wij hiervoor bij organisaties aan tafel mogen schuiven.

 

Breed, gericht en praktisch

In overeenstemming met de organisatie verleggen wij, zodra wij aan de slag gaan, graag al snel de focus van alleen de gesprekscyclus naar de totale gesprekscultuur. We trekken het geheel dus breder. ‘Ja, tuurlijk’, denk je wellicht: ‘Dat levert meer op.’ Dit breder trekken betekent echter niet dat we meteen maar volautomatisch iedereen gaan trainen. We beginnen juist heel gericht en praktisch.

 

Van papieren gesprekscyclus naar dagelijkse praktijk

Wat zijn onze gedachten hierachter? We zien het in veel organisaties gebeuren: de aandacht voor de gesprekscyclus leidt al snel tot beleidsvoorstellen, procedures, modellen, formulieren etc. Er wordt een heel nieuw systeem ingevoerd, de organisatie gaat ermee aan de slag ….en dan blijkt dat het toch niet werkt zoals gehoopt.

Want? Het gaat om meer dan alleen de gesprekscyclus. Als we het hebben over het aanboren van eigen regie, het in beweging brengen van ontwikkeling, het vergroten van motivatie en betrokkenheid etc., dan gaat het om de gesprekscultuur in de hele organisatie, op ieder moment van de dag, in ieder gesprek. Je spreekt elkaar vaker bij de koffie, even binnenlopend, in bila’s,  vergaderingen etc. dan in dat ene functioneringsgesprek per jaar. Hoe groot denk je dat de impact is van al die gesprekken?

 

Cultuur in beweging

Het gaat om zaken als autonomie, verbondenheid, ruimte bieden, vertrouwen, aandacht, etc. Wil je hierin een positieve beweging op gang brengen, dan kun je niet volstaan met nieuwe afspraken en formulieren. Een nieuwe gesprekscultuur maak je samen, in de omgang met elkaar. Wij geloven niet in een cultuuromslag. Cultuur is altijd in beweging. Het is geen kwestie van één training voor de complete organisatie en klaar! Het vraagt om vasthouden en uitbouwen van dat wat al goed werkt (want dat is ongemerkt toch vaak al best heel veel) en om met elkaar nóg beter worden. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen vanuit zijn of haar eigen rol kan en mag meedoen, dat vanuit veiligheid en verbondenheid het vertrouwen in elkaar en in jezelf groeit. Als je als organisatie écht wilt dat medewerkers ruimte en regie pakken, geef ze dan ook de ruimte om vanuit hun eigen positie een actieve rol in het proces te vervullen. Activerende gespreksvoering, op alle plekken in de organisatie, vormt hiervoor de smeerolie. Dit is wat wij bedoelen met ‘het vraagstuk breder trekken’.

 

Gericht en praktisch

Wat bedoelen we met gericht beginnen? Wij starten met één of enkele groepen in de organisatie. Dit kunnen leidinggevenden zijn, de afdeling HR en/of een willekeurige groep van medewerkers die vanuit eigen interesse en motivatie deelnemen. Van hieruit ondersteunen we deze eerste groep, op maat, bij het verder ontwikkelen van activerende gespreksvoering binnen de organisatie. Heel praktisch dus. Wat werkt voor deze organisatie? Wat past bij deze mensen? Wat is er nuttig op dit moment? Daar passen wij ons aanbod gericht op aan. De smeerolie kan zijn werk doen.

Zo ontstaat beweging van binnenuit. Activerende gespreksvoering vindt steeds meer een weg binnen de organisatie en zo kom je samen steeds beter OpStoom!