BLOG

Behoud van medewerkers, het nieuwe recruitment

Steeds vaker voeren wij in loopbaancoaching gesprekken over ‘Wáár wil je werken?’ in plaats van over ‘Wát wil je doen?’ Mensen vinden hun werk vaak nog wel leuk, maar de werkomgeving staat ze tegen. Dit heeft te maken met onderwerpen als de omgang met elkaar, gezien...

Lees meer

The power of small wins

Wat zorgt bij medewerkers in organisaties voor een positieve innerlijke werkbeleving? Wat draagt positief bij aan werkplezier, betrokkenheid en creativiteit? Wat kunnen managers doen om een positieve werkbeleving te faciliteren? Teresa Amabile (hoogleraar Harvard...

Lees meer

Hoe zit het met jouw vraagvaardigheid?

‘Luistervaardigheid’. Bekijk een willekeurige lijst van competenties en vrijwel zeker komt de competentie ‘luisteren’ erin voor. Niet voor niets, want luisteren is belangrijk. Niet alleen in beroepen waarin client-, medewerker- of klantcontacten belangrijk zijn, maar...

Lees meer

Van gesprekscyclus naar gesprekscultuur

In veel organisaties gaat de gesprekscyclus ‘op de schop’. Een goede ontwikkeling vinden wij. De visie is gaandeweg veranderd, mensen zijn veranderd, de omgeving verandert en dit vraagt om een nieuwe manier van gespreksvoering. Met thema’s als een Leven Lang...

Lees meer

Een Leven Lang Ontwikkelen

Een Leven Lang Ontwikkelen is op dit moment een belangrijk thema binnen veel organisaties. Ook binnen de politiek staat dit thema hoog op de agenda. Er bestaan inmiddels vele instrumenten en beleidsvoorstellen om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en te...

Lees meer

Dat lastige onderwerp bespreekbaar maken

Duurzame inzetbaarheid De thema’s vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid staan bij veel organisaties op dit moment hoog op de agenda. Er zijn organisaties die zich oriënteren om de gesprekscyclus hierop aan te passen. De vraag die wij hierbij vaak krijgen,...

Lees meer

Jij wordt ervoor betaald, dus….

Onlangs sprak ik aan mijn coachtafel een zorgverlener. Hij heeft last van de verantwoordelijkheid die hij voelt om de problemen van zijn patiënten op te lossen. Zijn patiënten komen bij hem met hun problemen en ‘dus’ is hij degene die ze ervan af moet helpen. Lukt dit...

Lees meer

Terugkerende gesprekken

Een bila, een tweewekelijks overleg, een één-op-één of een routine….. Elke organisatie kent wel de terugkerende gesprekken tussen leidinggevende en medewerker om te horen “hoe het ervoor staat”, al dan niet volgens een vaste agenda. Regelmatig krijgen wij van...

Lees meer

Het effect van zelf in beweging komen

Tijdens een coachgesprek vandaag benoemde mijn gesprekspartner een mooi extra effect van zelf in beweging komen. In de afgelopen periode heeft hij zelf veel stappen gezet in zijn (loopbaan)ontwikkeling en dat bleek ook invloed te hebben op de mensen om hem heen. "Ik...

Lees meer

Het effect van de vraagstelling

De afgelopen week zijn er een paar coachees bij mij geweest die een mooie ervaring met mij deelden. Zij benadrukten hierin hoe fijn het is wanneer iemand vraagt naar een situatie waarin iets al wel een beetje lukte. Eén situatie ging over iemand met fysieke klachten....

Lees meer