Behoud van medewerkers, het nieuwe recruitment

Steeds vaker voeren wij in loopbaancoaching gesprekken over ‘Wáár wil je werken?’ in plaats van over ‘Wát wil je doen?’ Mensen vinden hun werk vaak nog wel leuk, maar de werkomgeving staat ze tegen. Dit heeft te maken met onderwerpen als de omgang met elkaar, gezien...

The power of small wins

Wat zorgt bij medewerkers in organisaties voor een positieve innerlijke werkbeleving? Wat draagt positief bij aan werkplezier, betrokkenheid en creativiteit? Wat kunnen managers doen om een positieve werkbeleving te faciliteren? Teresa Amabile (hoogleraar Harvard...

Hoe zit het met jouw vraagvaardigheid?

‘Luistervaardigheid’. Bekijk een willekeurige lijst van competenties en vrijwel zeker komt de competentie ‘luisteren’ erin voor. Niet voor niets, want luisteren is belangrijk. Niet alleen in beroepen waarin client-, medewerker- of klantcontacten belangrijk zijn, maar...

Van gesprekscyclus naar gesprekscultuur

In veel organisaties gaat de gesprekscyclus ‘op de schop’. Een goede ontwikkeling vinden wij. De visie is gaandeweg veranderd, mensen zijn veranderd, de omgeving verandert en dit vraagt om een nieuwe manier van gespreksvoering. Met thema’s als een Leven Lang...

Een Leven Lang Ontwikkelen

Een Leven Lang Ontwikkelen is op dit moment een belangrijk thema binnen veel organisaties. Ook binnen de politiek staat dit thema hoog op de agenda. Er bestaan inmiddels vele instrumenten en beleidsvoorstellen om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en te...