Duurzame inzetbaarheid
De thema’s vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid staan bij veel organisaties op dit moment hoog op de agenda. Er zijn organisaties die zich oriënteren om de gesprekscyclus hierop aan te passen. De vraag die wij hierbij vaak krijgen, is: ‘Hoe stellen we gevoelige onderwerpen, zoals een gezonde leefstijl aan de orde?’ Je wilt een medewerker immers niet onnodig kwetsen of in verlegenheid brengen. Hoe zorg je ervoor dat dit op een positieve manier bespreekbaar maakt, zodat de medewerker stappen vooruit kan zetten?

Autonomie, verbondenheid en competentie
Uit onderzoek blijkt dat mensen in beweging komen in een omgeving waarin er ruimte is voor autonomie, verbondenheid en competentie (Ryan en Deci). Ook lastige gesprekken gaan dan gemakkelijker. Activerende gesprekvoering faciliteert dit en draagt dus bij aan ontwikkeling en het nemen van eigen regie bij de medewerker.

Ervaart de medewerker autonomie?
In alle gesprekken, en dus ook of juist bij lastige gesprekken, is het van belang dat de medewerker autonomie ervaart en zelf bepaalt wat hij/zij vertelt over dit onderwerp en ook zelf bepaalt welke stappen de medewerker gaat zetten. Alleen dan is de medewerker écht gemotiveerd om progressie te willen boeken ten aanzien van het onderwerp. De medewerker gaat dan werken aan wat voor hem/haar belangrijk is en voor hem/haar het verschil kan gaan maken. De gespreksvaardigheden van de leidinggevende zijn hierin doorslaggevend om dit succesvol te bewerkstelligen. Soms gaat het meer om wat je niet doet, dan om wat je wel doet.

Stil staan bij dat wat er al is
Ook belangrijk is om stil te staan bij dat wat er al is. Wellicht heeft de medewerker al stil gestaan bij zijn/haar duurzame inzetbaarheid en daarin al stapjes vooruit kunnen zetten, ook al zijn ze maar heel klein. De medewerker zal zich in dit geval competent voelen en een basis zien waarop verder gebouwd kan worden. De medewerker zal dan zelf ook nieuwe mogelijkheden zien om verder te werken aan zijn/haar gezondheid. De leidinggevende kan hierin helpen om de gewenste stapjes vooruit zichtbaar te krijgen door activerende gespreksvaardigheden in te zetten.

Ten slotte
Richt je op het proces. Niet op doelen, maar op de ontwikkeling. Door de inzet van technieken behoud je grip op het gesprek én bied je ruimte aan de medewerker. Voelt de medewerker zich veilig in het gesprek, dan heb je al veel bereikt.